Elektrische zelfbouw

Denk je als persoon dat het een zware klus is om gedeeltelijk of volledig uw elektrische installatie aan te leggen in uw nieuwbouw of verbouwing?

Maak wat tijd en laat je stapsgewijs doorheen onze site leiden.

Je zal ondervinden dat je zonder enige voorkennis, gesteund door onze unieke formules, heel wat euro’s kan besparen op de installatie.
 
Cayen zelfbouwelektriciteit
Het elektrisch zelfbouwpakket
 
Het is bij ons niet de gewoonte om uw bouwplan zonder u bijzijn uit te werken. Samen tekenen we een grondig elektrisch plan voor uw bouwproject. Daarbij worden eventueel de nodige lichtstudie’s uitgewerkt waarbij de lichtsterkteberekening van iedere ruimte gemaakt wordt.
 

Benodigheden:
We maken voor u de nodige opzoekingen in catalogi en voeren de nodige studie’s uit. U maakt zelf de keuzes op alle afwerking (vb.: schakelaars, stopcontacten, enz...). We gaan op basis van uw keuzes alles uitwerken en de juiste samenstelling van materialen opbouwen.

Leveringsfasen:
In functie van de fase waarin uw bouwproject zich bevindt, worden alle materialen op de werf geleverd. Bij iedere fase wordt u de nodige info gegeven wat u precies dient te doen.

Leveringsfasen:

  • Aardingslus met eventueel werfbord
  • Inbouwdozen en leidingspakket
  • Schakelaars en stopcontacten
  • Elektrisch verdeelbord
  • Meterkast met de nodige aansluitkabels

Aansluitplannen:

Het zelfbouwpakket hebben we zodanig opgebouwd dat u geen enkele voorkennis nodig heeft. We stellen voor u een volledig legplan op waarop u alle nodige componenten terugvindt (alle kabel-trajecten met het type kabels, tussen de verschillende trajecten).

Opvolging:
Eens uw installatie in uitvoering is, worden er controlebezoeken uitgevoerd en georganiseerd. Voor de pleisterwerken en het chappen wordt er alvast zeker één voorzien. Voor de keuring van de installatie wordt er ook één voorzien.

Assistentie:
Tijdens de uitvoeringswerken is het steeds mogelijk voor assistentie, hetzij telefonisch ofwel ter plaatse op de werf.

Zekeringkast en tellerkast:
Op maat van de installatie wordt uw elektrisch verdeelbord gemonteerd en voorbedraad afhankelijk van het elektriciteitsnet. Tevens wordt de tellerkast besteld en op de werf geleverd samen met de inleidingskabel.

Keuringsdossier:
Er wordt vervolgens een volledig dossier samengesteld om de keuring van de installatie mogelijk te maken. Dit omvat een ééndraadschema, een situatieschema en een doorsnede van het verdeelbord over de elektrische installatie.

Aanvullende diensten:
Na het meten van de weerstandswaarde-aarding is het mogelijk om uw installatie gedeeltelijk zelf uit te voeren; samen met ons, waarbij de installatie-onderdelen waar je tegenop ziet eventueel door ons laat uitvoeren. Dit kan gaan van het elektrisch verdeelbord tot het aansluiten van schakelaars en stopcontacten.

 

 

© 2010 Cayen.be.. Powered & designed by Versalu.